Veel gestelde vragen

Technische vragen

Wat is de technische levensduur van een zonnepaneel?

Over het algemeen gaat een zonnepaneel minimaal 25 jaar mee. Veel producenten geven ook een productiegarantie voor die periode.

Kan ik niet beter wachten tot er meer geavanceerde zonnepanelen beschikbaar zijn?

Op dit moment is het al economisch rendabel om gebruik te maken van zonnepanelen, dus ingebruikname uitstellen betekent geld mislopen. Daarnaast zijn de subsidies van dit moment ook gunstig en gebaseerd op de huidige techniek.

Kost het produceren van zonnepanelen meer energie dan het in zijn levensduur opwekt?

Nee, recentelijk onderzoek laat zien dat bij de huidige zonnepanelen de energie investering in ongeveer 1 tot 4 jaar is terugverdiend.

Waaruit bestaat een turn-key systeem?

Een compleet systeem bestaat uit zonnepanelen, omvormer, bevestigingsmaterialen, monitoringssysteem en bekabeling. Kortom, alles wat nodig is voor ingebruikname.

Heeft een zonnepaneel onderhoud nodig?

Door het ontbreken van bewegende delen en doordat de zonnepanelen worden schoongespoeld door regen is er in principe geen onderhoud nodig.

Functioneert een zonnepaneel ook als deze deels in de schaduw ligt?

Ja, maar dit paneel heeft wel een lagere opbrengst daarom wordt dit afgeraden.

Is elk dak geschikt voor het plaatsen van zonnepanelen?

Een standaardsysteem weegt ±20 kg/m2, een constructeur berekent of een dak geschikt is voor het dragen van zonnepanelen. Naast standaard zonnepanelen zijn er ook lichtgewicht panelen, voor de minder sterke daken.

Wat betekent Wp en kWh?

Wattpiek (Wp) is een standaardeenheid om het opwekvermogen van een zonnepaneel in uit te drukken. Kilowattuur (kWh) is een eenheid voor een hoeveelheid elektriciteit.

Zijn zonnepanelen veilig?

Zonnepanelen zijn veilig en vormen mits goed geïnstalleerd geen verhoogd risico.

 

Financiële vragen

Wat is de prijs van een zonnepaneel?

De kosten verschillen per type en merk, Solar Capital rekent met een marktgemiddelde van € 0,80,- per Wp voor een compleet geïnstalleerd en werkend systeem.

Hoe lang is een zonnepaneel rendabel?

De technische levensduur van een zonnepaneel is zo’n 25 jaar al wordt er een afschrijfperiode van 15 jaar gehanteerd. De meeste installaties zijn al na 9 jaar terugverdiend. De rest van die levensduur profiteer je dus volop van goedkopere en duurzame stroom.

Zijn er subsidiemogelijkheden?

Ja, als je een grootverbruikersaansluiting hebt kun je gebruik maken van de Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) regeling. Dit is een overheidssubsidie die voor 15 jaar wordt toegekend over de stroom die je opwekt met jouw zonnepanelen. Voor meer informatie, raadpleeg de website van RVO en kijk op www.solarcapital.nl.  

Kan de Solar Capital helpen bij het aanvragen van SDE+ subsidie?

Ja, wij kunnen u verder helpen met een uitgebreide Quickscan, haalbaarheidsrapport en zelfs de realisatie van het zonnestroomsysteem. Onderdeel van deze dienstverlening is ook het doen van de  SDE+ aanvraag. Daarvoor dien je ons te machtigen, wij doen de aanvraag op naam van de eigenaar.

 

Kan Solar Capital helpen bij het intermediëren bij financiering?

Ja, wij kunnen u helpen en intermediëren in het aanvragen van een financiering.

 

Vanaf hoeveel m2 is het financieel aantrekkelijk om zonnepanelen op een dak te plaatsen?

Door SDE+ subsidie kan het al voor installaties vanaf 60 zonnepanelen rendabel zijn om te investeren in zonnestroom.

Hoe werkt leasen van zonnepanelen?

Bij lease neem je de stroom van de zonnepanelen op jouw dak af voor een afgesproken prijs. De kostenbesparing door het gebruik van de goedkopere stroom van de zonnepanelen is hoger dan de leasekosten.

Waarom is het rendement op mijn eigen investering hoger als ik de investering grotendeels extern financier?

Doordat de rente van externe financiering veelal lager is dan het rendement van het paneel zelf, kan er met minder eigen vermogen meer rendement worden behaald op de eigen investering.

 

Juridische vragen

Hoe zit het met het recht van opstal?

Als de eigenaar van het dak en de eigenaar van de zonnestroominstallatie niet dezelfde zijn kan het wenselijk zijn dat er op het dak een recht van opstal gevestigd wordt voor de overeengekomen looptijd.

Wat is een ESCo?

Dit is een Energy Service Company, dit is een juridische entiteit die de zonnepanelen aanlegt, onderhoudt en beheert.

Hoe is de garantie geregeld?

De productgaranties op de onderdelen van de installatie worden afgegeven door de producent.

Is er toestemming van de gemeente nodig om zonnepanelen op mijn dak te plaatsten?

Voor het plaatsen van zonnepanelen op daken is geen toestemming nodig mits het pand geen monument is en het pand niet onderdeel is van beschermd stads- of dorpsgezicht. Is dit wel het geval, dan is een (omgevings-) vergunning vereist. Raadpleeg hiervoor de website van uw gemeente.

 

Algemeen

Wie is Solar Capital?

Solar Capital is een Nederlandse investeerder in en producent van duurzame energie, gevestigd in Den Haag. Solar Capital bestaat uit 6 partners die elkaar hebben gevonden in de wens duurzame energie mogelijk te maken voor álle ondernemers; ook degenen die hiervoor niet de tijdshorizon of middelen hebben. De 6 partners zijn goed voor een ruime eeuw aan ervaring in projectontwikkeling, het grootzakelijke bedrijfsleven en duurzaamheidsoplossingen. Zij zijn allen goed opgeleid, van ingenieur tot bedrijfseconoom, deels jong en deels zeer ervaren, maar bovenal zeer betrokken. In leeftijd van 35 tot 67 en beseffen zij allemaal dat er een grote kans – en noodzaak – ligt in het verduurzamen van ons energieverbruik.

 

Hoe werkt ons proces?

Bezoek onze website om inzicht te krijgen in het stappen proces: www.solarcapital.nl