Uncategorized

Terug naar Uncategorized

SDE stappenplan noodzakelijk om 7.580 nog niet gerealiseerde projecten alsnog vlot te trekken

Van de SDE+ aanvragen over de jaren 2013 t/m 2017 zijn tot nu toe uit de rondes waarvan de beschikkingen reeds bekend zijn 7.580 (bron) projecten nog niet gerealiseerd. Vanuit Solar Capital vinden wij dat zonde omdat we weten dat hier een hoop geschikte projecten tussen zitten.

 

Problemen bij realisatie SDE+ zon-PV

De 2 meest voorkomende redenen dat een project niet slaagt die wij opmerken in de markt zijn:

  1. Het project wordt bij verdere studie toch niet rendabel genoeg bevonden;
  2. Het project heeft externe financiering nodig om gerealiseerd te worden en de aanvrager krijgt die niet voor elkaar.

Natuurlijk zijn er ook projecten die bij nader onderzoek niet gerealiseerd kunnen worden vanwege technische beperkingen. Denk hierbij aan een benodigde dure nestaansluiting die ten tijde van de aanvraag ontbrak of een te krappe ruimte in de extra toelaatbare dak belasting / een vergunning die het project niet toelaat.

 

Mocht u met uw project met de handen in het haar zitten en benieuwd zijn of er toch nog mogelijkheden zijn om het project vlot te trekken dan kunt u vrijblijvend met ons in contact treden.

Stappenplan SDE+

Wij zullen dan te werk gaan volgens ons simpele maar doeltreffende stappenplan:

  1. Second opinion op bestaande case. We beoordelen de documenten / stappen die u tot nu toe heeft gezet en geven een eerlijk en onafhankelijk oordeel;
  2. Quickscan met nieuwe scenario’s. Wanneer blijkt dat we aanknopingspunten zien om de case opnieuw op te stellen en door te rekenen schetsen we vrijblijvend de mogelijke scenarios die nog het onderzoeken waard zijn;
  3. Haalbaar project voorstel. Wanneer blijkt uit de quikscan dat we een haalbaar scenario voor uw project kunnen formuleren dan gaan we gezamenlijk aan de slag om een realisatieplan op te stellen. Waar nodig stelt Solar Capital een geschikte uitvoerder aan en draagt Solar Capital vanuit haar eigen Solar Asset Development Fund zelf bij om een passende financiering te waarborgen;
  4. Realisatie project. We dragen zorg voor de realisatie van het project. Uw organisatie wordt wanneer gewenst volledig ontzorgt.